[email protected]
+421907 704 912
H – P: 8:00 – 15:30
0
0 Ft

Írja be, mit keres

A Facebook nyereményjáték feltételei

A Facebook nyereményjáték feltételei
A sorsolás időpontja: 2022.12.19.

Gyermek játéktábláért folyó játék és 1 nyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2022.12.19
Időtartam: 12.05.-12.18.
Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a nyereményjátékot a Facebook nem szponzorálja vagy támogatja. A játék kapcsolattartója nem a Facebook.

A játék szervezője és lebonyolítója a következő cég:
SVX s.r.o., székhelye: Považská 2, 940 01 Nové Zámky (Érsekújvár), Szlovák Köztársaság,
Statisztikai számjel: 45615993, Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság cégjegyzékébe.

A játékban való részvételre az alábbi feltételek vonatkoznak:
- A játékban való részvétellel a résztvevő elfogadja a játék feltételeit.
- A játékban 18. életévüket betöltött, a Magyar Köztársaság területén levelezési címmel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt (18 éven aluliak csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt).
- A játék a játékot meghirdető bejegyzésben megadott időponttól kezdődik. A játékban való részvételhez a résztvevőknek az SVX s.r.o. hivatalos weboldalán a játékbejegyzés alatt kell megjegyzést hagyniuk, hacsak a játékot meghirdető bejegyzés másként nem rendelkezik.
- A játékban való részvétellel és a bejegyzés beküldésével a résztvevő kijelenti, hogy ő a bejegyzés kizárólagos szerzője, és annak felhasználása nem sérti harmadik felek jogait. A résztvevő köteles ezt a tényt a szervező kérésére bármikor igazolni. A bejegyzés beküldésével a játékos feltétel nélküli és ingyenes engedélyt ad a játék szervezőjének és lebonyolítójának a bejegyzés felhasználására, és hozzájárul ahhoz, hogy a játék szervezője és lebonyolítója a bejegyzést vagy annak bármely részét korlátozás nélkül, időben és területileg korlátlanul közzétehesse és felhasználhassa.
- A játék 1 nyertese a következő lehetőségek alapján kerül meghatározásra:
o a. A nyertes egy véletlenszerűen kisorsolt hozzászólás lesz a bejegyzés alatt, amely a kommentelő által kiválasztott játékbejegyzés témájához kapcsolódik.
o b. Az a kommentelő nyer, akit a zsűri a játékot meghirdető vagy a szabályokat ismertető bejegyzésben megadott kritériumok alapján kiválaszt.
o c. Véletlenszerű nyertes nyer: 1 nyertest sorsolunk ki. A nyertesek számát és a nyertesek meghatározásának módját a játékkiírás tartalmazza. Ha nincs megadva módszer, a nyertest sorsolással választjuk ki. Eltérő rendelkezés hiányában a játék az adott napon 23:59-kor zárul. Bármilyen ellentmondás esetén a játékot meghirdető bejegyzésben szereplő információk elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.
- Ha a nyertes nem tartja be a játékszabályzatot, vagy megpróbálja manipulálni a játékot, kizárásra kerül a játékból, elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a játékszabályzatnak megfelelően egy másik nyertes kerül meghatározásra. A vulgáris kifejezéseket tartalmazó bejegyzéseket kizárjuk a játékból.
- Egy adott játékos csak egyszer nyerhet a játék teljes időtartama alatt, így összesen csak 1 nyertest hirdetünk ki. A nyertesek nevét az SVX s.r.o. a játékot meghirdető Facebook-oldalon, a játék végét követő 3 munkanapon belül, a játékbejegyzéshez fűzött kommentben teszi közzé. Ezt követően a nyertesnek 3 naptári napon belül kapcsolatba kell lépnie az SVX s.r.o.-val a Facebookon vagy e-mailben a szállítási cím és telefonszám megadásával, hogy átvehesse a nyereményt. Ha a nyertes a nyereményről szóló értesítéstől számított 3 naptári napon belül nem válaszol, a nyertes kártérítés nélkül elveszíti a nyereményt és egy másik nyertes kerül meghatározásra. A nyertes nem köteles elfogadni a nyereményt. Az SVX s.r.o. a nyereményt a magyarországi cím közlésétől számított 72 órán belül elküldi, hacsak másképp nem állapodtak meg.
- A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bármikor előzetes értesítés és indoklás nélkül megváltoztassa, módosítsa vagy megszüntesse.
- A játék nyereményeit nem lehet jogi úton érvényesíteni, vagy alternatív módon készpénzben teljesíteni. A Szervező nem felel a nyertes által a nyeremény igénylése során megadott elérhetőségek pontosságáért. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért abban az esetben, ha a nyertes címe megváltozik, és erről nem értesítették.
Adatvédelmi irányelvek
A játékban való részvétellel minden résztvevő beleegyezik, hogy a Facebookon szereplő neve az SVX s.r.o. adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználható a játék nyertesének azonosítására. A résztvevő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az SVX s.r.o. a Facebookon felvegye vele a kapcsolatot a nyeremény továbbítása céljából. Ebben az esetben a címét és telefonos elérhetőségét tárolhatjuk és felhasználhatjuk a nyeremény kézbesítésének érdekében. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes, és a résztvevő bármikor írásban kérheti a Szervezőtől az adatok ingyenes törlését. Adatvédelmi okokból tájékoztatjuk a nyerteseket, hogy az SVX s.r.o. Facebook falára nem küldhetők címek.

SVX s.r.o. csapata

Először jár az svx.hu-n? Regisztráljon és szerezzen áttekintést az aktuális újdonságokról és akciókról.

Kövess minket a Youtube-on!

Váltás SVX csatornára