svx@svx.hu
+421907 704 912
H – P: 8:00 – 15:30
0
0 Ft

Írja be, mit keres

Kereskedelmi feltételek

I. cikk

Bevezető rendelkezések

1.1 Az SVX s.r.o. cég, székhelye Považská 2, 940 01 Nové Zámky, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 45 615 993, bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzékében, szakasz: Sro, betétlapszám: 27034/N (a továbbiakban: „Üzemeltető“), az svx.hu internetes üzlet üzemeltetője, amely kötöző technika, vaskereskedés és egyéb választék árusítására irányul (a továbbiakban: „internetes üzlet“ és „áru“).

1.2 Az Üzemeltetővel postán a székhelye címén, az svx@svx.hu e-mail-címre küldött e-mailben vagy telefonon a 0907 704 912-es telefonszámon lehet kapcsolatba lépni.

1.3 A vásárló az alany, aki az Üzemeltetőnél árut szeretne rendelni vagy árut rendel (a továbbiakban: „Vásárló“ és az Üzemeltetővel együtt „Szerződő felek“).

1.4 Az Üzemeltető jelen Általános Kereskedelmi Feltételei (a továbbiakban: „ÁKF“) az Üzemeltető és a Vásárló, aki érdeklődést mutatott vagy árut rendelt az Üzemeltetőtől, közötti szerződés előtti és szerződéses kapcsolatokra vonatkoznak, a Szerződő felek kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában.

II. cikk

Áru – az áru jellemzői, leírása és ára

2.1 Az egyes termékek jellemzői, leírása és ára, amelyeket az Üzemeltető árusít, az internetes üzletben vannak feltüntetve.

2.2 Az ár nem tartalmazza a posta- és csomagolási költséget, valamint a küldemény biztosítását, amelyeket a Vásárló fizet, és amelyek összegéről az Üzemeltető értesíti a Vásárlót legkésőbb a szerződéskötés előtt. Az Üzemeltető székhelyének országától eltérő országokba történő szállításhoz kapcsolódhat a vám vagy egyéb adók és díjak kifizetésének kötelezettsége; ezeket a díjakat teljes mértékben a Vásárló téríti.

2.3 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a választék egyes fajtáit az Üzemeltető a Vásárló szerinti méretre készíti azáltal, hogy annak megrendelése paramétereihez módosítja vagy alkalmazza azokat, amelynek következtében a szerződéstől való elállás lehetősége korlátozott lehet.

III. cikk

Az áru megrendelése, szállítási és fizetési feltételek

3.1 A Vásárló az árut az internetes üzleten keresztül vásárolhatja meg az Üzemeltetőtől. A megrendeléskor a Vásárló feltünteti az Üzemeltető által kívánt azonosító és elérhetőségi adatokat. A Vásárló a megrendelés keretében választhat az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott szállítási/kézbesítési lehetőségek (főleg személyes átvétel, futár, postai szolgáltatások, csomagküldő szolgáltatások) és fizetési lehetőségek (főleg készpénz, bankkártya, elektronikus átutalás, utánvétel) közül. A rendelkezésre bocsátott szállítási/kézbesítési lehetőségek és fizetési lehetőségek konkrét esetekben eltérők lehetnek, különösen a megrendelt áru fajtájától, a megrendelt áru teljes árától, a megrendelések teljesítésének operatív és műszaki lehetőségeitől függően.

3.2 A Szerződő Felek közötti Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor a Vásárló megrendelése eléri az Üzemeltetőt. Az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül visszaigazolja a megrendelés beérkezését a Vásárlónak.

3.3 A szerződés megkötése után az Üzemeltető elküldi a megrendelt árut a Vásárlónak, az általa megadott címre, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, ha a megrendelt áru készleten van és ha az internetes üzletben nincs másként feltüntetve. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a konkrét áru internetes üzletben történő kosárba helyezésének időpontjától a megrendelés Üzemeltetőhöz való beérkezésének időpontjáig ugyanazon áru megrendelésére kerül sor egy másik alany által, az áru elérhetősége módosulhat a raktáron. Ha a megrendelt áru nincs készleten, az Üzemeltető megrendeli a Vásárló számára a beszállítójánál úgy, hogy megfelelő határidőn belül eljusson a Vásárlóhoz.

3.4 Ha a készlet kiárusítása vagy az áru elérhetetlensége miatt az Üzemeltető nem tudja leszállítani az árut a Vásárlónak a v szerződésben megállapodott vagy a jelen ÁKF által meghatározott határidőn belül vagy a megállapodás szerinti áron, az Üzemeltető köteles a Vásárlónak helyettesítő teljesítést vagy annak a lehetőségét ajánlani, hogy a Vásárló elállhasson a szerződéstől (törölhesse a megrendelést). A szerződéstől való elállást (a megrendelés törlését) a Vásárló az Üzemeltetőnek küldött e-mailben teheti meg. Abban az esetben, ha a Vásárló már kifizette az áru árát vagy egy részét vagy egyéb kapcsolódó költségeket, az Üzemeltető visszatéríti az áru már kifizetett árát vagy egy részét vagy egyéb kapcsolódó költségeket a szerződéstől való elállást (a megrendelés törlését) bejelentő e-mail kézbesítésének napjától számított 14 napon belül a Vásárlónak, az általa meghatározott számlaszámra, a Szerződő felek kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában. Abban az esetben, ha a Vásárló a megfelelő határidőn belül nem fogadja el az Üzemeltető által ajánlott helyettesítő teljesítést és nem áll el a szerződéstől sem, az Üzemeltetőnek jogában áll elállni a szerződéstől és abban az esetben, ha a Vásárló már kifizette az áru árát vagy egy részét vagy egyéb kapcsolódó költségeket, az Üzemeltető köteles visszatéríteni a már kifizetett árat vagy egy részét vagy egyéb kapcsolódó költségeket a szerződéstől való elállás Vásárló részére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül.

3.5 Az árunak a megállapodott helyen történő átvételével az áru tulajdonjoga átszáll a Vásárlóra. A Vásárló, aki nem felel meg a T.t. 250/2007 sz. fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács T.t. 372/1990 sz. szabálysértésekről szóló törvénye módosításáról szóló módosított törvény 2. §-ának a) pontjában feltüntetett fogyasztói definíciónak, az áru tulajdonjogát csak az áru teljes árának teljes mértékű kifizetésével szerzi meg.

3.6 Az áru véletlenszerű romlásának vagy hibájának veszélye az áru átvételének pillanatában a Vásárlóra száll át.

3.7 Abban az esetben, ha a Vásárló, aki nem a fogyasztó jogi helyzetében lép fel, késésbe kerül a megállapodott ár kifizetését illetően, minden késedelmes nap után az esedékes összeg 0,05%-ának megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni; 30 napot meghaladó késés esetén az Üzemeltető jogosult a teljes szállítási ár 25%-ának megfelelő szerződéses kötbér megfizetését követelni a Vásárlótól.

IV. cikk

Szerződéstől való elállás

4.1 A Vásárló jogosult indoklás nélkül is elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállhat a szerződéstől még az említett határidő kezdete előtt is.

4.2 A Vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, amelynek tárgya

4.2.1 olyan termékek értékesítése, amelyek a Vásárló különleges követelményei szerint készültek, méretre készült áru vagy kifejezetten egy Vásárlónak szánt áru értékesítése,

4.2.2 gyors minőségcsökkenésnek vagy romlásnak kitett áru értékesítése,

4.2.3 olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni és amelyek védőcsomagolása a szállítás után megsérült,

4.2.4 olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítás után elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal.

4.3 Az áru attól a pillanattól tekintendő a Vásárló által átvettnek, amikor a Vásárló vagy az általa meghatározott harmadik személy, a szállító kivételével, átveszi a megrendelt áru összes részét, vagy ha a Vásárló által egy megrendelésben megrendelt áruk külön kerülnek szállításra, az áru átvételének pillanatától, amelyet utolsónak szállítottak le vagy ha több részből vagy darabból álló áru kerül leszállításra, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatától.

4.4 A Vásárló levél formájában (postán) vagy e-mailben érvényesítheti a szerződéstől való elálláshoz való jogát az Üzemeltetőnél. A Vásárló használhatja a szerződéstől való elálláshoz való űrlapot, amelyet az áruval együtt kapott meg.

4.5 A szerződéstől való elállás határideje akkor tekinthető betartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a szerződéstől való elálláshoz való jog érvényesítésére szolgáló határidő utolsó napján megküldték az Üzemeltetőnek. A szerződéstől való elállási jog gyakorlásának bizonyítása a Vásárlót terheli.

4.6 Az Üzemeltető köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Vásárlónak a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket és egyéb költségeket és díjakat. Az Üzemeltető azonban nem köteles kifizetni a Vásárlónak a többletköltségeket (pl. vám, raktározási költségek), ha a Vásárló kifejezetten más szállítási módot választott, mint az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb általános szállítási mód. Többletköltségek alatt a Vásárló által választott szállítási költségek és az Üzemeltető által kínált legolcsóbb általános szállítási költségek közötti különbség értendő. Az Üzemeltető köteles visszatéríteni a Vásárlónak a kifizetéseket ezen pont szerint ugyanolyan módon, mint amilyet a Vásárló használt a kifizetés során, ha a Vásárlóval nem állapodnak meg másként és ha ezzel kapcsolatban a Vásárlót semmilyen további díj nem terheli.

4.7 Az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni a Vásárlónak a kifizetéseket jelen cikk 4.6 pontja szerint, mielőtt az árut megkapná vagy míg a Vásárló nem igazolja az áru visszaküldését az Üzemeltető számára, kivéve, ha az Üzemeltető javaslatot tesz, hogy az árut személyesen vagy egy általa megbízott személy segítségével veszi át.

4.8 A Vásárló köteles legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az Üzemeltetőnek; a határidő akkor tekinthető betartottnak, ha az áru elküldésére legkésőbb a határidő utolsó napján sor került. Az áru Üzemeltetőnek való visszaküldésének költségeit a Vásárló viseli.

4.9 A Vásárlónak jogában áll a szerződéstől való elállás jelen cikk szerinti határidején belül az árut kicsomagolni és kipróbálni hasonló módon, mint ahogy az a klasszikus, hagyományos boltban végzett vásárláskor szokásos, mégpedig az áruk jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértékben.

4.10 A Vásárló felelős az áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezelésének következtében keletkezett, amely kívül esik az áru jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezelés keretein.

4.11 A jelen cikk rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha a Vásárló a fogyasztó, az Üzemeltető pedig a szállító jogállásában van.

V. cikk

A hibákért vállalt felelősség, reklamáció és alternatív vitarendezés

5.1 Az Üzemeltetőnek az áru hibáiért vállalt felelősségéről, valamint a Vásárlók panaszainak, sérelmeinek és javaslatainak alkalmazására és kezelésére vonatkozó eljárásokról szóló információkat és a vita alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő rendezésének lehetőségeiről és feltételeiről szóló információkat a Panaszrend szabályozza, amelynek jelenlegi megfogalmazása jelen ÁKF szerves részét képezi.

VI. cikk

Záró rendelkezések

6.1 Ezen ÁKF-et, a Panaszrendet, a szerződéstől való elállás formanyomtatványát és az adatvédelmi elvek jelenlegi megfogalmazását a www.svx.hu weboldalon találhatja.

6.2 Jelen ÁKF a Szerződő Felek között, az áru megrendelésével kapcsolatban megkötött összes szerződés szerves részévé válnak.

6.3 A Szerződő Felek jogviszonyaira a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező jogi szabályozása az irányadó. A Szerződő Felek közötti bármilyen vita esetén a Szlovák Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal annak megtárgyalására és megoldására.

6.4 A felügyeleti hatóság neve és címe: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj (Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelet SOI a Nyitrai kerületben), Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, nr@soi.sk

6.5 Jelen ÁKF 2021.06.01-től érvényesek.

Először jár az svx.hu-n? Regisztráljon és szerezzen áttekintést az aktuális újdonságokról és akciókról.

Kövess minket a Youtube-on!

Váltás SVX csatornára