A Facebook nyereményjáték feltételei

A nyereményjáték rendezője: SVX s.r.o., Považská 2, 940 01 Nové Zámky, statisztikai számjel: 45615993

A játék szervezője: SVX s.r.o., Považská 2, 940 01 Nové Zámky, statisztikai számjel: 45615993

1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A játék 2021.6.14-től 2021.6.20-ig zajlik (beleértve az említett napokat) a Magyar Köztársaság területén.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

A játékban minden 18 évnél idősebb természetes személy részt vehet.

A Játékban való részvételből kizárásra kerülnek a rendező és a szervező alkalmazottai, azok minden egyenes ágú családtagja, valamint a többi közelálló személy a polgári törvénykönyv 22. §-a szerint.

Nyertes csak olyan résztvevő lehet, aki a Magyar Köztársaság területén rendelkezik szállítási címmel. A játék résztvevőjének Facebook-profillal kell rendelkeznie és a Facebook.com közösségi hálón oldalunk követőjének kell lennie https://www.facebook.com/Svxsro

3. JÁTÉKSZABÁLYOK:

A játékban való részvétel feltétele a „TIPPELJ, hány gramm kolbász van egy Brennenstuhl tekercsen“ kérdés megválaszolása, a játékbejegyzés lájkolása és a játékbejegyzés megosztása. A játékosnak a választ a játékbejegyzés alatti hozzászólásban kell megírnia. A játék szervezője kiválasztja a leggyorsabb nyertest, aki teljesítette a feltételeket és helyesen válaszolt vagy a legközelebb tippelt és megírta azt a játékbejegyzés alatti hozzászólásban.

4. A JÁTÉK NYEREMÉNYEI:

A nyertes ebben a játékban a következőt kapja: "100 eurós vásárlási utalvány bármilyen Brennenstuhl márkájú termék/termékek vásárlására".

A játék nyertese a https://www.facebook.com/Svxsro Facebook oldalon kerül kihirdetésre legkésőbb a játék végét követő 5 napon belül. A nyertest a nyereményről a játékbejegyzés alatt értesítjük.

A nyertes fel lesz szólítva, hogy a Facebook oldalnak írt üzenetben küldje el e-mail-címét és levelezési címét, legkésőbb a Nyertesek kihirdetését követő 5 napon belül. Abban az esetben, ha a nyertes nem küldi el e-mail-címét és levelezési címét a megadott határidőn belül, elveszíti a nyereményhez való jogát.

A 100 eurós utalvány a nyertesnek legkésőbb 20 napon belül kerül elküldésre a kihirdetés után és azt követően, hogy megszerzésre került a nyeremény kézbesítéséhez szükséges postacím.

Jelen játék nyereményei nem ruházhatók át más személyekre vagy más Játékosokra.

5. A SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A https://www.facebook.com/Svxsro internetes címre való belépéssel a játék résztvevője önkéntesen kifejezi a szabályokhoz adott kifejezett hozzájárulását. A Játék szervezője fenntartja a végső döntés jogát minden ügyben, amelyek annak szervezésével kapcsolatosak, beleértve annak megszakítását, törlését vagy Szabályainak módosítását, mégpedig a https://www.facebook.com/Svxsro honlapon való közzététel napjától kezdődő hatállyal. A jelen Játékban való részvételével minden Játékos hozzájárulását adja a Rendezőnek és a Szervezőnek a megadott személyes adatok feldolgozásához, a résztvevőkkel való kapcsolattartás céljából a Játék alatt és után, hozzájárulást ezen adatok felhasználásához a Rendező vagy a Szervező tájékoztatási eszközeiben és weboldalain, ha ez a használat kapcsolatban áll jelen Játékkal, különösen a nyertesek kihirdetésének és közzétételének céljából.

A játékosnak, aki így átadta a Rendezőnek vagy Szervezőnek személyes adatait, joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és további jogai a T.t. 101/2000 számú módosított törvény 11. §-a és 21. §-a szerint, különösen joga van a pozsonyi székhelyű Adatvédelmi Hatósághoz fordulni abban az esetben, ha rájön, hogy a Rendező vagy a Szervező megszegi kötelezettségeit, amelyek a fent említett törvényből erednek és jogában áll kérni az általa megadott személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését. Az ügynökség bejelenti az így szolgáltatott személyes adatok feldolgozását a T.t. 101/2000 sz. módosított törvény 16. §-a szerint a pozsonyi székhelyű Adatvédelmi Hatóságnak a törvény által előírt formában.

Tekintettel arra, hogy a Játék tartalmazza vagy tartalmazhatja a Játékosok szerzői joggal védett műveit, ezúton minden Játékos (ill. Játékban résztvevő) hozzájárulását adja a mű vagy annak részeinek módosításához és bármilyen felhasználásához a T.t. 121/2000 sz. szerzői jogról szóló módosított törvény 12. §-a és az azt követő paragrafusok értelmében

a Rendezőknek vagy Szervezőknek a jelen Játékkal és a termékeik népszerűsítésével kapcsolatos marketingcélokra és / vagy az ezekkel a termékekkel kapcsolatos kereskedelmi célokra, mégpedig ingyenesen, időben és térben korlátlanul. Továbbá a Játékos a Játékba való bekapcsolódással tudomásul veszi és kötelező érvénnyel kijelenti, hogy a szerzői mű a hozzászólás formájában, amelyet létrehoz és lead a Játékba, az ő műve vagy a szerző és ezen művel kapcsolatos minden személy annak jelen Játék keretében történő használatához adott hozzájárulásával rendelkezik és ezen szabályok szerint.

A Játékos kötelezi magát, hogy a játékbejegyzés nem fogja érinteni harmadik személyek bármilyen jogait, beleértve a játékbejegyzésben ábrázolt személyek jogait. A játékbejegyzés jelen játékban való felhasználásával kapcsolatos összes szükséges hozzájárulást a játék résztvevőjének saját költségén és saját felelősségre kell elintéznie. A harmadik személyek jogainak, különösen a szerzői vagy személyiségi jogok esetleges sérüléséért, a játékbejegyzéssel kapcsolatban, a játék résztvevője a felelős.

6. TOVÁBBI SZABÁLYOK

A továbbiakban a Játék és a Játékosok és a Rendező vagy Szervező közötti viszonyok dolgában a Magyar Köztársaság jogrendje az irányadó.

A játék rendezője fenntartja a jogot azon résztvevők kizárására, akik versenyképes magatartásából nyilvánvalóan megtévesztő magatartás vagy más gyakorlat jelei mutatkoznak, amelyek a játékkal való visszaélésre utalnak.

A Játékban való részvétel önkéntes és a résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárulását fejezi ki annak Szabályaihoz. A jelen Szabályzat Játékosok általi bármilyen kijátszása vagy az ezekkel való visszaélés kísérlete okot ad az ilyen Játékos azonnali kizárására a Játékból.

Az egyedüli részletes, érvényes szabályok teljes egészükben a Játék időtartama alatt elektronikus formában a https://www.facebook.com/SvxsroFacebook-profilon vannak közzétéve. Jelen játékot a Facebook cég semmilyen formában nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli és nem áll semmilyen összefüggésben a Facebook céggel. A résztvevő tudomásul veszi, hogy információit a Játék szervezőjének és a Játék rendezőjének szolgáltatja és nem a Facebook cégnek.

Érsekújvárott, 2021.6.14-én