A Facebook nyereményjáték feltételei

SVX s.r.o.

A versenyben való részvétellel minden résztvevő beleegyezik, hogy a Facebookon szereplő neve az SVX Kft. adatvédelmi jogszabályainak megfelelően felhasználható a verseny nyertesének azonosítására. A résztvevő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az SVX s.r.o. felvegye vele a kapcsolatot a nyeremény továbbítása céljából a Facebookon. Ebben az esetben a címét és telefonos elérhetőségét tárolhatjuk és felhasználhatjuk a nyeremény kézbesítéséhez. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes, és a résztvevő bármikor írásban kérheti a szervezőtől az adatok ingyenes törlését. Adatvédelmi okokból tájékoztatjuk a nyerteseket, hogy az SVX Kft. Facebook falára nem küldhetünk címeket.
Adatvédelmi irányelvek
- A versenydíjakat nem lehet jogszerűen érvényesíteni, vagy alternatív módon készpénzben teljesíteni. A Szervező nem felel a nyertes által a nyeremény igénylése során megadott elérhetőségek pontosságáért. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért abban az esetben, ha a nyertes címe megváltozik, és erről nem értesítették.
- A Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyt bármikor előzetes értesítés és indoklás nélkül megváltoztassa, módosítsa vagy megszüntesse.
- Egy adott versenyző csak egyszer lehet győztes a verseny teljes időtartama alatt, így összesen csak 1 győztest hirdetünk ki. A nyertesek nevét az SVX s.r.o. a versenyt meghirdető Facebook-oldalon, a verseny végét követő 3 munkanapon belül a versenybejegyzéshez fűzött kommentben teszi közzé. Ezt követően a nyertesnek 3 naptári napon belül kapcsolatba kell lépnie az SVX s.r.o.-val a Facebookon vagy e-mailben a szállítási cím és telefonszám megadásával, hogy átvehesse a nyereményt. Ha a nyertes a nyereményről szóló értesítéstől számított 3 naptári napon belül nem válaszol, a nyertes kártérítés nélkül elveszíti a nyereményt, és egy másik nyertes kerül meghatározásra. A nyertes nem köteles elfogadni a nyereményt. Az SVX Kft. a nyereményt a szlovákiai címre történő beérkezéstől számított 72 órán belül elküldi, hacsak másképp nem állapodtak meg.
- Ha a nyertes nem tartja be a versenyszabályzatot, vagy megpróbálja manipulálni a versenyt, kizárásra kerül a versenyből, elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a versenyszabályzatnak megfelelően egy másik nyertes kerül meghatározásra. A vulgáris kifejezéseket tartalmazó pályaműveket kizárjuk a versenyből.
o c. Véletlenszerű nyertes nyeremény: 1 nyertest sorsolunk ki. A nyertesek számát és a nyertesek meghatározásának módját a versenykiírás tartalmazza. Ha nincs megadva módszer, a nyertest sorsolással választjuk ki. Eltérő rendelkezés hiányában a verseny az adott napon 23:59-kor zárul. Bármilyen ellentmondás esetén a versenyt meghirdető bejegyzésben szereplő információk elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.
o b. Az a kommentelő nyer, akit a zsűri a versenyt meghirdető vagy a szabályokat ismertető bejegyzésben megadott kritériumok alapján kiválaszt.
o a. A nyertes egy véletlenszerűen kisorsolt hozzászólás lesz a bejegyzés alatt, amely a kommentelő által kiválasztott versenybejegyzés témájához kapcsolódik.
- Az 1. sorszámú verseny győztese a következő lehetőségek alapján kerül meghatározásra:
- A versenyen való részvétellel és a pályamű beküldésével a résztvevő kijelenti, hogy a pályamű kizárólagos szerzője, és annak felhasználása nem sérti harmadik felek jogait. A résztvevő köteles ezt a tényt a szervező kérésére bármikor igazolni. A nevezés beküldésével a nevező feltétel nélküli és ingyenes engedélyt ad a szervezőnek és a verseny szervezőjének a nevezés felhasználására, és hozzájárul ahhoz, hogy a szervező és a verseny szervezője a nevezést vagy annak bármely részét korlátozás nélkül, időben és területileg korlátlanul közzétehesse és felhasználhassa.
- A versenyen 18. életévüket betöltött, Magyar Köztársaságban levelezési címmel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt (18 éven aluliak csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt).- A verseny a versenyt meghirdető bejegyzésben megadott időponttól kezdődik. A versenyben való részvételhez a résztvevőknek az SVX s.r.o. hivatalos weboldalán a versenybejegyzés alatt kell megjegyzést hagyniuk, hacsak a versenyt meghirdető bejegyzés másként nem rendelkezik.
- A versenyben való részvétellel a résztvevő elfogadja a verseny feltételeit.
A versenyben való részvételre az alábbi feltételek vonatkoznak:

45615993 Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság cégjegyzékébe.
SVX s.r.o., székhelye: Považská 2, 940 01 Nové Zámky,
A verseny szervezője és lebonyolítója a következő cég:

Ez a verseny semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebookhoz, nem szervezi, nem szponzorálja vagy támogatja. A verseny kapcsolattartója nem a Facebook.
A sorsolás időpontja: 2022.12.19
Időtartam. 5.12.-18.12

A gyermek játéktábla versenye és a nyertes 1.

Az SVX s.r.o. versenyhelyzete 12_2022.